რას წარმოადგენს ERP სისტემა


ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნესის წარმოების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ERP სისტემა არის პლატფორმა, რომელიც თავის თავში აერთიანებს წარმატებული ბიზნესის მართვისთვის საჭირო ყველა პროცესს. ERP სისტემა იძლევა საცალო გაყიდვების, წარმოების, დისტრიბუციის, საწყობების, ადამიანური რესურსების, მომხმარებლებთან ურთიერთობის და ორგანიზაციის ყველა სხვა ბიზნეს პროცესის მართვის, აღრიცხვის, დაგეგმვის და სრულყოფილი ანალიზის საშუალებას.

დასანერგი სისტემის შერჩევა მარტივი ნამდვილად არ არის, თუმცა არსებობს რამოდენიმე საკითხი, რომლებიც დაგეხმარებათ შეარჩიოთ სისტემა, რომელიც ყველაზე მეტად იქნება მორგებული თქვენს კომპანიაში მიმდინარე ბიზნეს პროცესებთან.

 • სისტემის მოქნილობა
  იმდენად, რამდენადაც შეუძლებელია არსებობდეს სისტემა, რომელიც თავიდანვე სრულად უპასუხებს კომპანიის ყველა მოთხოვნას, სისტემის მოქნილობა ყველაზე მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი საკითხი გამოდის. მოქნილობა გულისხმობს სისტემის შესაძლებლობას მოერგოს ცვალებად ბიზნეს პროცესებს, ასევე სისტემის მწარმოებლების მზაობას დროის მოკლე შუალედში თქვენ მიერ წაყენებული მოთხოვნების სისტემაში ინტეგრირებაზე. ამასთან ბიზნესის გაფართოების, კანონმდებლონბაში შეტანილი თუ სხვა ცვლილებების შემთხვევაში პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს სისტემის განახლება ახალი პროცესების შესაბამისად;
 • სისტემის სხვა სისტემებთან ინტეგრაციის შესაძლებლობა
  იმას, თუ რამდენად აქვს სისტემას სხვა სისტემებთან ინტეგრაციის ინსტრუმენტები უდიდესი ყურადღება უნდა მიექცეს, რადგან ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია, როგორც სისტემის გამოყენების პროცესში, ასევე იმ შემთხვევაში თუ კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე მომავალში სხვა სისტემაზე გადასვლის გადაწყვეტილებას მიიღებთ.
 • სიმარტივე
  ის ფაქტორი, თუ რამდენად არის b>ERP სისტემა ინტუიტიური და ადვილად მოხმარებადი საბოლოო მომხმარებლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ხდება სისტემის გამოყენების პროცესში.
 • სტაბილურობა
  სისტემის მწარმოებლების სტაბილურობა ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასპექტია, რადგან თუ მწარმოებელი კომპანია შეწყვეტს სისტემის წარმოებას ან მხარდაჭერას დიდი ალბათობით სისტემა ვეღარ შეძლებს თანამედროვე ბიზნეს პროცესების სრულყოფილად მართვას და დადგება მისი შეცვლის საჭიროება.
ანა ანდღულაძე
25-06-2019

სტატიები

ფინანსური მენეჯმენტი სტარტაპებისთვის

სტარტაპის მართვის საწყის ეტაპზე, ფინანსებზე ყველაზე ნაკლებს ვფიქრობთ, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორია. ფინანსური მენეჯმენტი ...

17-09-2019       ანა ანდღულაძე   
ბიუჯეტირება და მასთან გამკლავება

ბიუჯეტის(ინგლ.budget=ტომარა)ისტორია ინგლისიდან იწყება, როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატისგან თანხებს ით ...

10-09-2019       მარიამ ნადირაშვილი   
ბიზნესი და ფინანსები

ბიზნესის მართვაში ფინანსები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც წესი, კომპანიები ოპერირებენ ფულსა და ფინანსებზე, რადგან თუ ...

03-09-2019       ნანა ნაკანი   
ERP საცალო გაყიდვებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს საცალო ვაჭრობის სფერო. სრულიად შეცვლილია პროდუქციისა და ს ...

27-08-2019       ანა ანდღულაძე   
უხილავი თანამშრომელი

მაშინ, როდესაც თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციაში თავის ფუნქციას ასრულებს ERP სისტემაში თავისი წილი ინფორმაციის შეტანით ...

20-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ფინანსური ანგარიშგების გამარტივება

რატომ ხარჯავენ ფინანსისტები უამრავ დროს და რესურსს ფინანსური ანგარიშების მომზადებაში მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს რეპორტი ...

13-08-2019       ანა ანდღულაძე   
კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობა ...

05-08-2019       ანა ანდღულაძე   
ესაჭიროება თქვენს ბიზნესს ERP ?

ყველა ბიზნესი თავის მხრივ უნიკალურია და სხვა და სხვა დროს სხვა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, თუმცა ადრე თუ გვიან ნებ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
ERP სისტემის სარგებელი

დღესდღეობით კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ERP სისტემის მეშვეობით ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მარტივად სამართავ ...

15-07-2019       თამარ გოგოლაძე   
მითები ERP სისტემის შესახებ

ERP სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ამ ტექნოლოგიის მომხმარებლებთან საუბრისას გაირკვა, რომ ERP ...

01-07-2019       ანა ანდღულაძე   
რას წარმოადგენს ERP სისტემა

ERP (Enterprise resource planning) საწარმოო რესურსების მართვის და დაგეგმვის ერთიანი სისტემაა, რომელიც თანამედროვე ბიზნე ...

25-06-2019       ანა ანდღულაძე