სავაჭრო წერტილები

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [სავაჭრო წერტილები]
სავაჭრო წერტილის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

ID

სავაჭრო წერტილის უნიკალური იდენტიფიკატორი  (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

კოდი

სავაჭრო წერტილის კოდი

ორგანიზაცია

ორგანიზაცია, რომელსაც მიეკუთვნება სავაჭრო წერტილი

სავ. წერტ. დასახელება

სავაჭრო წერტილის დასახელება

მისამართი

სავაჭრო წერტილის ფაქტიური მისამართი

მიწოდების ბორტი

პასუხისმგებელი ბორტი პროდუქციის მიწოდებაზე

განფასება

ეთითება სასურველი განფასება, რომლის მიხედვითაც გატარდება საფასო პოლიტიკა

კატეგორია

სავაჭრო წერტილის კატეგორია

ტიპი

სავაჭრო წერტილის ტიპი

საწყისი ნაშთი

საწყისი ნაშთი (ფინანსური)

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანდეს სავაჭრო აგენტთან

განსაზღვრავს უჩანდეს თუ არა სავაჭრო აგენტს მობილურ აპლიკაციაში

ჩანართი - კონტაქტები


ველი

აღწერა

ტელეფონი

სავაჭრო წერტილის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

ელ. ფოსტა

სავაჭრო წერტილის  ელ. ფოსტა

ფაქსი

სავაჭრო წერტილის  ფაქსის ნომერი

ვებ-გვერდი

სავაჭრო წერტილის ვებ-გვერდი

ჩანართი - დამატებითი ინფორმაცია


მიუთითეთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაციადააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით სავაჭრო წერტილის რეგისტრაცია დასრულებულია.
დაკავშირებული თემებიhttp://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Form_0223.html


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation