სისტემის მომხმარებლები

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [მომხმარებლები და უფლებები] >> [სისტემის მომხმარებლები]
მომხმარებლის რეგისტრაცია


მომხმარებლის  დასარეგისტრირებლად დააკლიკეთ დამატების ღილაკს.  


ველი

აღწერა

სახელი

მომხმარებლის სახელი

გვარი

მომხმარებლის გვარი

LoginName

სახელი ავტორიზაციისთვის (ივსება ავტომატურად მომხმარებლის სახელის და გვარის შევსების შემდეგ)

ელ.ფოსტა

მომხმარებლის ელ. ფოსტა (ივსება სურვილის შემთხვევაში)

მენიუ

ირჩევთ მომხმარებლის შესაბამის მენიუს

წინა პერიოდის შეზღუდვა

დოკუმენტების დათვალიერების და დოკუმენტების დამოწმება/გაუქმების მონიშვნით შეგიძლიათ მომხმარებელს შეუზღუდოთ აღნიშნულ ფუნქციებთან წვდომა წინა პერიოდის დოკუმენტებზე.

ელ. დეკლარირების სარეგისტრაციო

RS.GE-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლის სარეგისტრაციო სახელი

ჯგუფები

ნიშნავთ ჯგუფს იმის მიხედვით თუ რა ტიპის მომხმარებელს არეგისტრირებთ

საწყობები

მომხმარებელს უნიშნავთ მხოლოდ იმ საწყობებს რომლებზეც უნდა ქონდეს წვდომა. ახალი საწყობის რეგისტრაციის შემთხვევაში აუცილებელია კონკრეტულ მომხმარებლებსს ჩაურთოთ უფლებები ამ საწყობზე, რის შემდეგაც აუცილებელია განაახლოს საცნობარო ინფორმაცია

ნებადართული ანგარიშები

საჭიროების შემთხვევაში უთითებთ მხოლოდ იმ ანგარიშებს, რომლებზეც უნდა ქონდეს წვდომა კონკრეტულ მომხმარებელს

აკრძალული ანგარიშები

საჭიროების შემთხვევაში უთითებთ იმ ანგარიშებს, რომლებზეც  არ უნდა ქონდეს წვდომა კონკრეტულ მომხმარებელსდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით მომხმარებლის რეგისტრაცია დასრულებულია


დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator