ცხელი კლავიშები

Parent Previous Nextველი

აღწერა

მოქმედების არეალი

F3

ძებნა

აპლიკაცია

Ctrl + I

ინფორმაცია პროგრამის შესახებ

აპლიკაცია

Ctrl + O

ფორმის გახსნა

აპლიკაცია

Ctrl + A + S

სერვერთან კავშირის პარამეტრები

აპლიკაცია

Ctrl + Q + R

QR კოდის გენერატორი

აპლიკაცია

Ctrl + Shift + F1

ინსტრუქციების გახსნა (ინსტრუქციის ენა დამოკიდებულია ინტერფეისის ენაზე)

აპლიკაცია

Ctrl + Shift + L

პროგრამის დაბლოკვა

აპლიკაცია

Ctrl + Shift + P

საანგარიშო პერიოდი (ფინანსური ტრანზაქციები გატარდება მხოლოდ მითითებულ პერიოდში)

აპლიკაცია

F4

მონიშნული ობიექტის ანგარიშის ბარათის გახსნა

ფორმა

F5

განახლება (შესაძლებელია  მენიუს, ფორმების,საცნობაროს ან სისტემის სრული განახლება)

ფორმა

F6

დამატება

ფორმა

F7

მონიშნული ჩანაწერის რედაქტირება

ფორმა

F8

მონიშნული ჩანაწერის წაშლა

ფორმა

F9

ფორმირება

ფორმა

Ctrl + E

ექსპორტირება ექსელის ფაილში

ფორმა

Ctrl + F

ფილტრის ველის გამოჩენა

ფორმა

Ctrl + N

ახალი დოკუმენტის გახსნა

ფორმა

Ctrl + P

ბეჭდვა

ფორმა

Ctrl + S

შენახვა

ფორმა

Ctrl + Shift + C

მონიშნული დოკუმენტის დუბლირება / მსგავსი ჩანაწერის დამატება

ფორმა

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool