უკუკავშირი INFINATI-ს გუნდისგან

Parent Previous

 INFINATI -ს გუნდისგან უკუკავშირის მისაღებად აუცილებელია:


       [ინსტრუმენტები] >> [მომხმარებლები და უფლებები] >> [სისტემის მომხმარებლები]
       [ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [ჩემი პარამეტრები] >> [საკითხები და შეტყობინებები]
       უშუალოდ ახალი საკითხის რეგისტრაციის დროს მონიშნეთ სასურველი არხი უკუკავშირისთვის


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment