საქონლის ჩამოწერა

Parent Previous Next


       [ოპერაციები] >> [ოპერაციები] >> [საქონლის ჩამოწერა]

       საქონლის ჩამოწერა


აუცილებელი პირობები:
ველი

აღწერა

თარიღი

საქონლის ჩამოწერის თარიღი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნება ფინანსური ტრანზაქცია

ხარჯი

ხარჯის ანგარიში, რომელზეც უნდა გატარდეს საქონლის ჩამოწერა

საწყობი

საწყობი, რომლიდანაც ხდება საქონლის ჩამოწერა

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

კომენტარები

ველი დამატებითი კომენტარებისთვისსაქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენს მიერ მითითებულ საწყობზე რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვალი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს, რომლის ჩამოწერასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

ჩამოსაწერი საქონლის რაოდენობა

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენს მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება ჩამოსაწერი საქონლის ჩამონათვალში


დააკლიკეთ დამოწმების ღილაკს და ამით საქონლის ჩამოწერა დასრულდება.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment