ბრუნვა სავაჭრო წერტილში

Parent Previous Next


[დისტრიბუცია] >> [ანგარიშები] >> [ბრუნვა სავაჭრო წერტილში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულ სავაჭრო წერტილში განხორციელებული ბრუნვების შესახებ როგორც დოკუმენტების, ასევე საქონლის მიხედვით.http://infinati.ge/Content/WebHelp/index.html?Form_0808.html


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation