საკითხები და შეტყობინებები

Previous Next

       [მთავარი] >> [საკითხები და შეტყობინებები]
ჩანართები:მთავარი


ანალიტიკური ფორმა, სადაც არის შესაძლებლობა საკითხების, შეტყობინებების და აქტიური ინიციატორების შიდა ანალიტიკის ნახვა.


ველი

აღწერა

აქტიური საკითხები

საკითხების პროცენტული გადანაწილება სტატუსის მიხედვით

ინიციატორები

საკითხების აქტიური ინიციატორები

შეტყობინებები

შეტყობინებების ინიციატორები
საკითხებიველი

აღწერა

გთხოვთ დეტალურად აღწეროთ თქვენი მოთხოვნა

მოთხოვნის დეტალური აღწერა

მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით, ნომერზე

მონიშნეთ, თუ გსურთ უკუკავშირი მიღება INFINATI-ს გუნდისგან მობილურ ნომერზე (მონიშვნის შემდეგ გამოჩნდება ველი, რომელშიც ავტომატურად შეივსება შესაბამისი მონაცემები)

ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე

მონიშნეთ, თუ გსურთ უკუკავშირის მიღება INFINATI-ს გუნდისგან ელექტრონულ ფოსტაზე (მონიშვნის შემდეგ გამოჩნდება ველი, რომელშიც ავტომატურად შეივსება შესაბამისი მონაცემები)დააკლიკეთ გაგზავნის ღილაკს და ამით თქვენი მოთხოვნა გაეგზავნება INFINATI-ს გუნდს.
სისტემაში, თქვენს მიერ რეგისტრირებული საკითხები.


ველი

აღწერა

ID

უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელიც ავტომატურად ენიჭება საკითხს რეგისტრაციის შემდეგ

სტატუსი

ენიჭება INFINATI -ს გუნდის მიერ

განიხილება           -ენიჭება, როდესაც მოთხოვნა იმყოფება განხილვის მოლოდინში;

მუშავდება             -ენიჭება, როდესაც აღნიშნულ მოთხოვნა არის დამუშავების პროცესში;

იტესტება               -ენიჭება, როდესაც  მოთოვნა გადადის ტესტირების რეჟიმში;

შესრულებულია  -ენიჭება, როდესაც მოთხოვნა წარმატებით გაიტესტა და შესრულდა;

უარყოფილია        -ენიჭება, როდესაც მოთხოვნის შესრულება უარყოფილია (მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი მოთხოვნიდან გამომდინარე)

პრიორიტეტი

ენიჭება INFINATI -ს გუნდის მიერ 

დაბალი     -ეს სტატუსი ენიჭება, როდესაც შესრულების ვადა არის 1 თვეზე მეტი; 

საშუალო  -შესრულების ვადა არის მაქსიმუმ 1 თვე;

მაღალი     -შესრულების ვადა მაქსიმუმ 1 კვირა

მოთხოვნა

საკითხის რეგისტრაციის თარიღი

ვერსია

განახლების ვერსია, რომელშიც გაეშვება საკითხი

განახლება

განახლების თარიღი, როდის გაეშვა მითითებული ვერსია

შინაარსი

მოთხოვნის დეტალური აღწერა

ინიციატორი

მომხმარებელი, რომელმაც დაარეგისტრირა საკითხი

შეტყობინებები


თქვენს მიერ გამოგზანილი შეტყობინებები INFINATI -ს გუნდისთვის.


ველი

აღწერა

ID

უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელიც ენიჭება ავტომატურად შეტყობინების გამოგზავნის შემდეგ

მომხმარებელი

მომხმარებელი, რომელმაც გააგზავნა შეტყობინება

დრო

შეტყობინების გამოგზავნის თარიღი და დრო

შეტყობინება

თქვენს მიერ გამოგზავნილი შეტყობინების შინაარსი

დეტალები

გამომგზავნის დეტალური ინფორმაცია

ფოტო

ეკრანის ანაბეჭდი, რომელიც გამოიგზავნა შეტყობინებასთან ერთად  (ეკრანის ანაბეჭდის გამოგზავნა შესაძლებელია მარტივად, "CTRL + 7" ღილაკზე დაკლიკებით)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Don't Let Unauthorized Users View Your PDFs: Learn How to Set Passwords