საქონლის რეალიზაცია

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების რეგისტრაცია] >> [საქონლის რეალიზაცია]


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [საქონლის რეალიზაცია]
საქონლის რეალიზაცია


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

დოკუმენტის N

სასაქონლო ზედნადების ნომერი, ივსება ავტომარტურად RS.ge-ზე დოკუმენტის ატვირთვის შემდეგ

გაფორმების თარიღი

დოკუმენტის გაფორმების თარიღი

რეალიზაციის თარიღი

რეალიზაციის თარიღი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნება ფინანსური ტრანზაქცია

კლიენტი

შემკვეთი ორგანიზაცია

სავაჭრო წერტილი

ორგანიზაციის სავაჭრო წერტილი, რომელზეც უშუალოდ კეთდება რეალიზაცია

საწყობი

საწყობი, საიდანაც ხდება საქონლის გაცემა

ანგარიშსწორება

ანგარიშსწორების ტიპი (ნაღდი, უნაღდო, ბარათით და ა.შ)

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ საფასო პოლიტიკის გატარება (აქტიურია მხოლოდ შესაბამისი უფლების მქონე მომხმარებლებისთვის)

გადახდის თარიღი

თუ რეალიზაცია ხდება კონსიგნაციით, აღნიშნული თარიღი გადაითვლება რეალიზაციის თარიღიდან ორგანიზაციის რეგისტრაციის დროს მითითებული კონსიგნაციის დღეების მიხედვით. (გადახდის თარიღის რედაქტირებაც შესაძლებელია შესაბამისი უფლების მქონე მომხმარებლებისთვის) საქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე  რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს, რომლის რეალიზაციასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

გასაყიდი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის სარეალიზაციო ფასი (ივსება ავტომატურად საქონლის არჩევის შემდეგ რელევანტური განფასების მიხედვით, თუ არჩეულ საწყობსა და სავაჭრო წერტილზე რეგისტრირებულია სხვადასხვა განფასებები, უპირატესობა მიენიჭება სავაჭრო წერტილის განფასებას)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება გასაყიდი საქონლის ჩამონათვალში


დაკლიკეთ დამოწმების ღილაკს და ამით საქონლის რეალიზაცია დასრულებულია.
დაკავშირებული თემები:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy