ბლოგი

კომპანიის ზრდა

"სწრაფი ზრდა" - ერთი შეხედვით ეს ორი სიტყვა გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, გაზრდილ მოგებასთან და ბიზნესის გაძლიერებულ მუშაობასთან ასოცირდება, მაგრამ სამწუხაროდ, ბევრი ბიზნესისთვის, გაყიდვების სწრაფი ზრდა დიდ რისკებთანაცაა დაკავშირებული. გამოწვევები, რომელიც სწრაფ ზრდას ახლავს თან, არის როგორც დამატებითი რესურსების ორგანიზება და დამატებით ინფორმაციასთან გამკლავება, ასევე, კლიენტებისთვის უმაღლესი ხარისხის მომსახურების გაწევა, დაუყოვნებლივ.

ბიზნესის წარმატებისა და სტაბილურობისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მან შეძლოს ოპერაციების მასშტაბების გაზრდა მაშინ, როცა მოთხოვნა მაღალია და შემცირება, როცა ბაზარზე მოთხოვნა მცირდება, შესაბამისად, ისმის მნიშვნელოვანი კითხვა: როგორ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ბიზნესი, რომ მზად არის ზრდისთვის?

ყველაზე ეფექტური გზა ბიზნესის ზრდის პოტენციალის შესაფასებლად, ERP ტექნოლოგიის გამოყენებაა. ძლიერ ERP სისტემას შეუძლია უზრუნველყოს ბიზნესის მოქნილობა და მასშტაბურობა, რათა თავიდან აიცილოთ სწრაფი ზრდით გამოწვეული მოულოდნელობები.

 • მასშტაბურობის მნიშვნელობა
  შეეძლოს ბიზნესს ოპერაციების გაფართოება, ნიშნავს ჰქონდეს მას სწრაფი ადაპტაციისა და მყისიერი ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობა ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად. სისტემა, მასშტაბების ცვლის შესაძლებლობით, შეამცირებს ზრდით გამოწვეულ გართულებებს და შემოგთავაზებთ ანგარიშგებისა და შრომითი პროცესების ეფექტურად აწყობილ სისტემას.
 • რა უნდა ჰქონდეს ERP სისტემას
  არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომლის განსაზღვრაც დაგეხმარებათ შეაფასოთ ERP სისტემის მასშტაბურობაზე მორგების შესაძლებლობა. ქვემოთ მოცემულია 5 შეკითხვა, რომელიც უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს, რათა გაიგოთ, იღებთ თუ არა მაქსიმალურ მოგებას თქვენ მიერ შერჩეული სისტემიდან:
   შეგიძლიათ მარტივად განავრცოთ (გადააწყოთ) ERP ეკოსისტემა ახალ პროცესებსა და დეპარტამენტებზე?
   შეგიძლიათ განახორციელოთ მეტი ტრანზაქცია უფრო სწრაფად მაშინ, როცა აწყდებით ბაზრის უეცარ, არასტაბილურ ან სეზონურ მოთხოვნებს?
   შეგიძლიათ განავრცოთ სისტემა თქვენი კორპორაციის მიღმა, რათა სანდო კლიენტებსა და მომწოდებლებს მისცეთ საშუალება დაუკავშირდნენ თქვენს სისტემას?
   ამარტივებს გადაწყვეტილების მიღებასა და დაგეგმარებას ადვილად გარჩევადი და ზუსტი ინფორმაციები?
   შეგიძლიათ ცვლადი ბიზნეს საჭიროებების მარტივად, ეფექტურად და მინიმალურ დროში ადაპტირება?

ბიზნესის უსაფრთხო ზრდისთვის საჭიროა არსებობდეს ერთიანი სისტემა, რომელიც სრულად იქნება მორგებული ბიზნესის საჭიროებებზე, ეს კი შესაძლებელია მასშტაბური,მომავალში ცვლილებებისთვის მზა ERP სისტემის დახმარებით, რომელსაც თან ახლავს მხარდამჭერთა გუნდი. სწორედ ეს განაპირობებს ბიზნესის ზრდის პოტენციალის სრულ ათვისებას.