ჩამოტვირთვები

ჩამოტვირთეთ ჩვენი სისტემის უახლესი ვერსიები

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ჩამოტვირთვის სისწრაფე დამოკიდებულია თქვენი ინტერნეტის პროვაიდერზე და თქვენი შიდა ქსელის კონფიგურაციზე

რეკომენდირებული
INFINATI release edition
სისტემის უახლესი ვერსია

 • მომხმარებლების ულიმიტო რაოდენობა
 • კომპიუტერების შეუზღუდავი რაოდენობა
 • წვდომა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან
 • უსწრაფესი მომსახურება 24 / 7
 • არავითარი ხარვეზები
INFINATI for insiders
სისტემის უახლესი ვერსია

 • სრულად Release edition
 • + უახლესი ცვლილებები
 • შესაძლოა დაფიქსირდეს მცირე ხარვეზები,
  რადგანაც შეტანილი ცვლილიებები ჯერ კიდე ტესტირების რეჟიმშია
რეკომენდირებული
INFINATI APK for Android system
აპლიკაცია მობილური სისტემებისთის

 • სრული დისტრიბუციის მოდული
 • სრული კაფე-რესტორნის მოდული
 • მრავალი სხვა ფუნქცია
INFINATI APK for Android 7.1 version
აპლიკაცია ძველი მობილური სისტემებისთის

 • სრული დისტრიბუციის მოდული
 • სრული კაფე-რესტორნის მოდული
 • მრავალი სხვა ფუნქცია
 • შესაძლოა არ იმუშაოს გარკვეული ტიპის ფუნქციებმა, რომლებიც განკუთვნილია უახლესი ვერსიებისთვის

სხვადასხვა დამხმარე აპლიკაციები

დამხმარე აპლიკაციის გამართულ მუშაობაზე პასუხიმგებლობა სულად ეკისრება მწარმოებელ კომპანიას