ბლოგი

სხვაობა CRM და ERP სისტემებს შორის

CRM და ERP სისტემები, ორივე კონტაქტებს, კომპანიებს, შეკვეთებსა და პროგნოზებს ემსახურება. ისინი მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფებია და ბიზნესის მართვის პროცესებს ემსახურებიან. საინტერესოა, სად იწყება და სად მთავრდება მათი მოქმედების არეალი?

CRM-სა და ERP სისტემები კომპანიებს, კონტაქტებსა და შეკვეთების ბევრ დეტალს უმკლავდებიან. ასვე, ზოგი ERP სისტემის ვენდორი ამტკიცებს, რომ CRM და HR არის ERP ის ნაწილი. შესაბამისად, ბევრი იბნევა სიმართლის გარკვევაში.

მოდით განხილვა დავიწყოთ თითოეული სისტემის აღწერით:

პირველ რიგში, ERP სისტემა მოწყობილია ისე, რომ კომპანიების პროცესები უფრო ეფექტური გახადოს. კომპანიის საკვანძო ფუნქციების - ფინანსური აღრიცხვის, საწყობის, ინვენტარისა და წარმოების უკეთესი მენეჯმენტით, ERP სისტემა კომპანიას საშუალებას აძლევს ფოკუსირდეს ყველაზე მნიშვნელოვანზე: მონაცემებზე. ERP სისტემის მეშვეობით, თანამშრომლებს საშუალება აქვთ რეალურ დროში გაცვალონ საჭირო ინფორმაცია და გაუმკლავდნენ წამოჭრილ პრობლემებს. თუკი კომპანიის წარმოების ჯაჭვში შეიქმნება პრობლემა, ERP სისტემა მყისიერად ავლენს მას და ხდის საჯაროს. იგი არა მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელებისთვის არის იდეალური სისტემა, არამედ, კომპანიას აჩვენებს მოცემულ მომენტში არსებულ ზუსტ სურათს, თუ სად არის იგი.

CRM ახდენს მომხმარებლების მხარის სრულყოფას. მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სისტემა ფოკუსირდება მომხმარებლებზე. იგი ახდენს კლიენტთა ინფორმაციის თავმოყრას და მის დამუშავებას. ეს ინფორმაცია გამოიყენება გაყიდვების გუნდიდან დაწყებული ბუღალტრებით დამთავრებული. ხარისხიანი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს ყველა ინტერაქციას, რაც კლიენტებთან ხორციელდება. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კომპანიას შეუძლია გააუმჯობესოს კლიენტებთან ურთიერთობა და გაზარდოს მოგება.

CRM სისტემის მომხმარებლების უმეტესობა გაყიდვებშია და ორგანიზაციების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ისინი უმთავრესად მომხმარებლებზე ორიენტირებულები არიან და მათი ძირითადი საქმიანობა პროდუქციის წარმოება არ არის. მათგან განსხვავებით, ERP სისტემის მომხმარებლები პროცესინგსა და ლოჯისტიკაზე არიან ორიენტირებულები. ისინი შიდა პროცესებსა და წარმოებაზე არიან ორიენტირებულები. ERP სა და CRM-ის მომხმარებლები სხვადასხვა სფეროებს წარმოადგენენ და მათთვის მეორე სისტემა დიდად სასარგებლო არ არის. ძირითადად, ის ადამიანები, რომელთაც ორივე სისტემასთან აქვთ წვდომა IT სამსახურის წარმომადგენლები არიან, რომლებიც ინტეგრაციაში, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიტიკაში არიან ჩართულები.

დიდი კორპორაციებისთვის გადაწყვეტილების მიღება მარტივია: მათ სჭირდებათ სრულყოფილი ERP სისტემა, რომლის დახმარებითაც მართავენ წარმოების, დისტრიბუციისა და მიწოდების პროცესებს. მათ ასევე სჭირდებათ CRM, რათა მართონ გაყიდვები, მხარდაჭერა და სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობები. მათი მთავარი გამოწვევა მაინც ამ სისტემების ერთმანეთთან ინტეგრაციაა.

მილიონობით პატარა კომპანია მსგავსი პრობლემის წინაშე არასოდეს დადგება და შეეძლება იმუშაოს ERP სა და CRM-ის ფუნქციონალების ფრაგმენტული სეტებით. მაგალითად, სერვისების მიმწოდებელ კომპანიას (ინჟინერია, იურიდიული, ბუღალტრული, საინვესტიციო და სხვა) შეუძლია მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ბუღალტრული მოდულისა და კონტაქტების სამართავი სისტემების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიდგომა კომპანიისთვის იდეალური გადაწყვეტა არ არის, ის მაინც არ დადგება სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემის წინაშე.

ERP ისა და CRM-ის ინტეგრაცია მნიშვნელოვანი პროცესია. ორივე სისტემა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია. რადგან ისინი სხვადასხვა ინფორმაციას ინახავენ, მათი ინტეგრაცია კრიტიკულია, თუმცა უამრავი ბენეფიტი აქვს. მათ შორის, ორივე პლატფორმაზე არსებული ინფორმაცია თანამშრომლებს ეხმარება უკეთესი გადაწყევტილებების მიღებაში. მაგალითად, გაყიდვების გუნდს სჭირდება ამომწურავი ინფორმაცია როგორც კლიენტზე, ასევე პროდუქციაზე.

ERP და CRM სისტემების ინტეგრაცია უზრუნველყოფს კლიენტთა მოლოდინებისა და კომპანიის მიზნების თანხვედრას. მათი ინტეგრაცია გარანტიაა იმისა, რომ კომპანიის ყველა დეპარტამენტი ერთად, სრულყოფილად იმუშავებს.