ლიცენზიის გაწერა მიმდინარე დღისთვის

Parent Previous Next

       [სისტემური მენიუ] >> [პროგრამის შესახებ]თუ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებთ დროულად სალიცენზიო მომსახურების გადახდას და ამ დროს გჭირდებათ მიმდინარე დღისთვის ფინანსური ტრანზაქციების შესრულება, შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გაიწეროთ ერთდღიანი ლიცენზია.


გაითვალისწინეთ:
მიმდინარე დღისთვის ლიცენზიის გასაწერად დააკლიკეთ ღილაკს "პროგრამის შესახებ". (იხ. ქვემოთ მოცემული სურათი)

       გაიხსნება ფანჯარა და დააკლიკეთ ღილაკს "ლიცენზიის გაწერა მიმდინარე დღისთვის". (იხ. ქვემოთ მოცემული სურათი)ამით ლიცენზიის გაწერა მიმდინარე დღისთვის დასრულდება წარმატებით.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Word Document into a Professional eBook with HelpNDoc