კლიენტის შეკვეთები

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [შეკვეთების ნუსხა]
შეკვეთის რეგისტრაცია


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

შეკვეთის N

შეკვეთის ნომერი (ენიჭება ავტომატურად დოკუმენტის შენახვის შემდეგ)

სტატუსი

შეკვეთის სტატუსი

გაფორმების თარიღი

შეკვეთის გაფორმების თარიღი

მიწოდების თარიღი

შეკვეთის მიწოდების თარიღი

საწყობი

საწყობი, საიდანაც მოხდება საქონლის გაცემა

კლიენტი

შემკვეთი ორგანიზაცია

მიწოდების მისამართი

შემკვეთი ორგანიზაციის ფიზიკური მისამართი (ივსება ავტომატურად კლიენტზე მითითებული მისამართის მიხედვით)საქონლის დამატება


ველი

აღწერა

საქონელი

თქვენ მიერ მითითებულ საწყობზე  რეგისტრირებული საქონლის ჩამონათვლი, საიდანაც ირჩევთ იმ საქონელს რომლის გაყიდვასაც ახორციელებთ

რაოდენობა

გასაყიდი საქონლის რაოდენობა

ფასი

საქონლის გასაყიდი ფასი

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება

დამატება

დააკლიკეთ დამატების ღილაკს და თქვენ მიერ არჩეული საქონელი ჩავარდება გასაყიდი საქონლის ჩამონათვალში


დააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით შეკვეთის რეგისტრაცია დასრულებულია


შენიშვნა: დამოწმების შემდეგ შეკვეთა  ავტომატურად აწარმოებს რეალიზაციის დოკუმენტს


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books