გაყიდვების ანგარიში

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [გაყიდვების ანგარიში]
ჩანართები:
ჩანართი - აწყობა


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ რეპორტის მიღება

ანგარიშები

შეგიძლიათ ჩამოშალოთ და აირჩიოთ არსებული ანგარიში ან დაამატოთ ახალი

პერიოდულობა

პერიოდი, რომლის ჭრილში გსურთ მონაცემების ნახვა (ჩამოშალეთ და აირჩიეთ, რა პერიოდულობით გსურთ მონაცემების ნახვა: თარიღი, თვე, კვარტალი, წელი)

დეტალიცაზია

დეტალიზაციის ტიპი, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემების ნახვა (შესაძლებელია მიუთთოთ რამდენიმე ტიპი ერთდროულად. ჩამოშალეთ და აირჩიეთ დეტალიზაციის სასურველი პარამეტრი: დოკუმენტის ტიპი, თარიღი, საწყობი, ორგანიზაცია, სავაჭრო წერტილი, საქონელი)

დოკუმენტის ტიპი

დოკუმენტის ტიპი, რომლის მონაცემების ნახვა გსურთ (შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე ტიპი ერთდროულად: საქონლის შეძენა, POS რეალიზაცია, საქონლის რეალიზაცია, კლიენტისგან დაბრუნება)

საწყობი

საწყობი, რომელზეც გსურთ მონაცემთა ნახვა (შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე საწყობი ერთდროულად)

ორგანიზაცია

 ორგანიზაცია, რომლის მონაცემების ნახვა გსურთ ( შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე ორგანიზაცია ერთდროულად. ასევე შეგიძლიათ ჩაწეროთ ხელით ან დააკლიკოთ ღილაკს "შერჩევა"  და ისე აირჩიოთ ორგანიზაცია)

საქონელი

საქონელი, რომლის მონაცემების ნახვა გსურთ (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე ერთდროულად)

ერთეული

მითითებისას ჩაიტვირთება ის საქონელი, რომელსაც ეს ერთეული რეგისტრირებული აქვს ძირითად ან დამატებით ერთეულად (შესაძლებელია რამდენიმეს მითითება ერთდროულად)

ჯგუფი

მითითებისას ჩაიტვირთება ის საქონელი, რომელიც შედის არჩეულ ჯგუფში (შესაძლებელია რამდენიმეს მითითება ერთდროულად)

კატეგორია

მითითებისას ჩაიტვირთება ის საქონელი, რომელიც შედის არჩეულ კატეგორიაში (შესაძლებელია რამდენიმეს მითითება ერთდროულად)

ABC ანალიზი


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ რეპორტის მიღება

დავაჯგუფოთ

აირჩიეთ, რის მიხედვით გსურთ მონაცემების დაჯგუფება (ჩამოშალეთ და აირჩიეთ: საქონელი; საქონლის ჯგუფი; საქონლის კატეგორია; საქონლის ბრენდი; კლიენტი)

დავითვალოთ

აირჩიეთ, რის მიხედვით გსურთ დაითვალოს მონაცემები (ჩამოშალეთ და აირჩიეთ: რაოდენობა; ამონაგები; რეალიზაცია დღგ-ის გარეშე; რეალიზაცია დღგ-ის ჩათვლით)

A %

მაქსიმალურად ღირებული საქონელი, რომელიც შეადგენს პროდუქციის ასორტიმენტის 20%-ს და მოაქვს გაყიდვებიდან 80%-იანი მოგება (პროცენტების გაწერა შეგიძლიათ ხელით თქვენი სურვილისამებრ)

B %

დაბალღირებული საქონელი, რომელიც შეადგენს პროდუქციის ასროტიმენტის 30%-ს და უზრუნველყოფს გაყიდვებიდან 15%-იან მოგებას (პროცენტების გაწერა შეგიძლიათ ხელით, თქვენი სურვილისამებრ)

საწყობი

საწყობი, რომლის ანალიზის ნახვაც გსურთ

მომწოდებელი

მითითებისას  ჩაიტვირთება მხოლოდ ის საქონელი, რომლის მომწოდებელიც იქნება მითითებული
ABC ანალიზის უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის კი გაეცანით ჩვენს ბლოგს:  http://infinati.ge/Blogs.aspx?id=125


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly Publish Your Word Document as an eBook