საქონლის ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში

Parent Previous Next


[დისტრიბუცია] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია საქონლის ბრუნვების შესახებ სავაჭრო წერტილებში.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy