სარეალიზაციო ფასები

Parent Previous Next

 

[საცნობარო] >> [ფასები] >> [სარეალიზაციო ფასები]
ჩანართები:
ჩანართი - სარეალიზაციო ფასები


ველი

აღწერა

განფასება

არჩევისას ასაღები და საბაზო ფასების ველებთან ერთად გამოჩნდება მითითებული განფასების შესაბამისი ფასებიც

შეტანილი ცვლილებები ძალაშია

შესატანი ცვლილებების მოქმედების პერიოდი

თარიღი

თარიღი, რომლის მიხედვითაც გსურთ ფასების ნახვა

საწყობი

საწყობი, რომელზეც გსურთ ფასების ნახვა
 

განფასების რეგისტრაცია


ახალი განფასების დასარეგისტრირებლად დააკლიკეთ დამატების ღილაკს


ველი

აღწერა

დასახელება

ახალი განფასების დასახელება

გადაფასება მოხდეს

ირჩევთ სასურველ ვარიანტს, რის მიხედვითაც გსურთ მოახდინოთ ახალი გადაფასება

განფასება

ირჩევთ სასურველს, თუ გადაფასებას აკეთებთ უკვე არსებული განფასებიდან

ნამატი

ეთითება იმის შესაბამისად, თუ რამდენი პროცენტით გსურთ გაზარდოთ ან შეამციროთ ფასები

ვალუტა

სასურველი ვალუტა ახალი განფასებისთვის

დამრგვალდეს

ეთითება ფასების დამრგვალების სასურველი ვარიანტიდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით ახალი განფასების რეგისტრაცია დასრულებულია


უკვე არსებული განფასების წასაშლელად, რედაქტირების ან მულტი-გადაფასების გასაკეთებლად  აირჩიეთ სასურველი განფასება, დადექით მის შესაბამის ფასების ველზე და კონტექსტური მენიუს გამოძახებით აირჩიეთ შესაბამისი ბრძანება.
ჩანართი - ისტორია


ველი

აღწერა

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ იხილოთ ფასების ისტორია

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მიხედვითაც გსურთ იხილოთ ფასების ისტორია

საქონლის ფილტრი

ფილტრის ველი საქონლის ძებნის გასამარტივებლად

ჩანართი - სპეციალური ფასდაკლებები


ახალი სპეციალური ფასდაკლების დასარეგისტრირებლად დააკლიკეთ დამატების ღილაკს


ველი

აღწერა

თარიღი

ფასდაკლების გაფორმების თარიღი

მოქმედების პერიოდი

ფასდაკლების მოქმედების პერიოდი

ორგანიზაცია

ფასდაკლების მიმღები ორგანიზაცია

სავაჭრო წერტილი

ფასდაკლების მიმღები სავაჭრო წერტილი (არ ივსება, თუ ფასდაკლება გსურთ გაკეთდეს ორგანიზაციის ყველა სავაჭრო წერტილზე)

სასაქონლო ჯგუფი

სასაქონლო ჯგუფი, რომელზეც კეთდება ფასდაკლება (არ ივსება, თუ გსურთ ფასდაკლება გაკეთდეს მთელ ასორტიმენტზე)

საქონელი

საქონელი, რომელზეც კეთდება ფასდაკლება  (არ ივსება, თუ გსურთ ფასდაკლება გაკეთდეს სასაქონლო ჯგუფში შემავალ მთელ ასორტიმენტზე)

ფიქსირებული ფასი

სასურველი ფიქსირებული ფასი რა ფასშიც გსურთ პროდუქციის გაყიდვა ფასდაკლების პირობებში

ფასდაკლების %

ფასდაკლების პროცენტი (ანგარიშდება საბაზო ფასიდან, მაგრამ თუ მიუთითებთ ფიქსირებულ ფასსაც და ფასდაკლების პროცენტსაც, ფასდაკლება დაანგარიშდება ფიქსირებული ფასიდან)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Revolutionize Your Documentation Output with HelpNDoc's Stunning User Interface