მონაცემთა იმპორტი

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [ინტეგრაცია] >> [მონაცემთა იმპორტი]
მონაცემთა იმპორტი საშუალებას იძლევა მარტივად მოხდეს, როგორც საქონლისა და ორგანიზაციების ნუსხის, ასევე ფინანსური ტრანზაქციების და ანგარიშთა  პროგრამაში ინტეგრაცია. პირველ რიგში, უნდა აირჩიოთ მონაცემი, რომლის იმპორტსაც ახორციელებთ  და შემდეგ ატვირთოთ  ექსელის ფაილი (ფაილში დაცული უნდა იყოს მონაცემთა ის თანმიმდევრობა რაც მითითებულია პროგრამაში). დააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და  ატვირთული მონაცემების პროგრამაში ასახვა  მოხდება მყისიერად.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform your help documentation into a stunning website