სერვერის კონფიგურაცია

Parent Previous Next


პროგრამისთვის საჭირო სერვერის კონფიგურაცია:მინიმალური სისტემური მოთხოვნები


პროცესორი: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

ოპერატიული მეხსიერება: 4GB

მყარი დისკი: 120GB(SSD) + 500GB(HDD)

ოპერაციული სისტემა: Windows 7 SP1 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64


გამოდგება სავაჭრო ობიექტებისთვის, სადაც წლიური ტრანზაქციების რაოდენობა არ აღემატება  1 000 000-ს ხოლო პროგრამის მომხმარებლების რაოდენობა - 5 ადამიანს  (მაგ: მინი მარკეტი ან სავაჭრო ჯიხური).საშუალო სისტემური მოთხოვნები


პროცესორი: Intel Core i7 / AMD Ryzen 3

ოპერატიული მეხსიერება: 32GB

მყარი დისკი: 120GB(SSD) + 500GB(HDD)

ოპერაციული სისტემა: Windows 7 SP1 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64


გამოდგება სავაჭრო ობიექტებისთვის, რომლებიც ერთდროულად იყენებენ პროგრამის რამოდენიმე მოდულს, მაგ: წარმოებას, დისტრიბუციას, ბუღალტერიას და ა.შ და სადაც წლიური ტრანზაქციების რაოდენობა არ აღემატება 5 000 000-ს. მძლავრი სისტემური მოთხოვნები


პროცესორი: 2x Xeon X5570 2.93GHz CPU (8 cores 16 threads)

ოპერატიული მეხსიერება: 64-96GB

მყარი დისკი: 120GB(SSD) + 500GB(HDD)

ოპერაციული სისტემა: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016ტ


გამოდგება სავაჭრო ობიექტებისთვის, რომლებსაც ყავთ სისტემური ადმინისტრატორი და ტრანზაქციების რაოდენობა აღემატება 5 000 000-ს.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator