ბანკის ტერმინალის ინტეგრაცია

Parent Previous Next
ბანკის ტერმინალის გასამართად პირველ რიგში საჭიროა შეხვიდეთ სისტემის პარამეტრებში  დაამატოთ სასურველი ბანკი.


[ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [სისტემის პარამეტრები] >> [საბანკო ანგარიშები] 


საბანკო ანგარიშების ჩანართზე შეავსეთ სასურველი ბანკის მონაცემები . აუცილებელია სალაროს გაუწეროთ ბანკის ტერმინალის მონაცემები. ამისათვის სალაროების ნუსხიდან  გახსენით ჩანაწერი, რომლიდანაც უნდა მოხდეს გაყიდვები ტერმინალით და შეავსეთ საბანკო ანაგრიშებში შესაბამისი ბანკის ველი  შემდეგნაირად: 


INGENICO -ს ტიპის ტერმინალის შემთხვევაში Port - ში ჩაწერეთ "ING" VERIFONE -ს ტიპის ტერმინალის შემთხვევაში აუცილებელია შეავსოთ შემდეგი ველები: 


ველი

აღწერა

Terminal ID

ყველა ტერმინალისთვის არის უნიკალური, რომელიც უნდა მოგაწოდოთ ბანკმა ან შეგიძლიათ დაადგინოთ შემდეგი ინსტრუქციის მიხედვით

Port

Device Manager -დან უნდა ჩაწეროთ შესაბამისი პორტი ( მაგ. COM3 ) , რომელიც უნდა დაადგინოს IT მენეჯერმა ან ბანკის წარმომადგენელმა ტერმინალის შეერთების შემდეგVERIFONE ტიპის ტერმინალისთვის Terminal ID -ს დადგენა შესაძლებელია შემდეგნაირად:


Terminal ID -ს დადგენა


POS >> საქონლის რეალიზაცია >> ფუნქიცები >> POS პარამეტრები

დააკლიკეთ ბმულს [ტერმინალის დეტალური ინფორმაციის მიღება]  და მიუთითეთ პორტი. შენახვაზე დაკლიკების შემდეგ თუ COM პორტი სწორადაა მითთებული, გამოვა ტერმინალის მონაცემები.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor