სალაროს აპარატი DPrint

Parent Previous Next

DPrint - Daisy სალარო აპარატის გამართვა
სალარო აპარატის გასამართად საჭირია გადმოწეროთ DPrint -ის აპლიკაცია. აპლიკაციის გადმოსწერად ეწვიეთ ჩვენს ვებ - გვერდს http://infinati.ge/Services.aspx , ან დააჭირეთ აქ


დაინსტალირების შემდეგ ჩართეთ აპლიკაცია და Settings ტაბი დააკონფიგურეთ შემდეგნაირად:


ველი

აღწერა

Device

Daisy Expert

Country

Georgia 

COM Port

Device Manager -დან უნდა ჩაწეროთ შესაბამისი პორტი

Other Settings

მონიშნეთ ღილაკი "Autostart with Windows"

Operator Settings

დარწმუნდით, რომ შევსებულია

Command File Name

უთითებთ დოკუმენტებიდან ბაზის ფოლდერს და ემატება "\DEFEXEC.txt" ( მაგალითად: C:/Users/User/Documents/INFINATI/INF_DEMO/DEFEXEC.TXT ) 
მონაცემების შევსების შემდეგ გადადით Reports ტაბზე და  Read ღილაკზე დაკლიკებით ავტომატურად უნდა შეივსოს ველები: Serial Number, Fiscal Memory Number, Vat Number, Registration Number. წინააღმდეგ შემთხვევაში Settings ტაბზე მითითებული პარამეტრები არასწორია. 


დააჭირეთ Start ღილაკს და ამით DPrint -ის ინსტალაცია დასრულდება. 
გასათვალისწინებელი პირობები:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make the switch to CHM with HelpNDoc's hassle-free WinHelp HLP to CHM conversion tool