ვალუტის კურსები

Parent Previous Next

 

[საცნობარო] >> [სხვა] >> [ვალუტის კურსები]
ვალუტის კურსის რეგისტრაცია


ვალუტის კურსის დასარეგისტრირებლად სასურველი ვალუტის გასწვრივ უნდა ჩაწეროთ, მისი გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში და დააკლიკოთ შენახვის ღილაკს. შემდგომში სწორედ ამ კურსის მიხედვით მოხდება შესაბამის თარიღში იმპორტის და ექსპორტის დოკუმენტებში თანხების კონვერტაცია.NBG ღილაკზე დაკლიკებთ ველები ავტომატურად შეივსება სქართველოს ეროვული ბანკის მონაცემების მიხედვით. 


ვალუტის კურსების ყოველდღიური შენახვით თქვენ შეძლებთ აკონტროლოთ მათი დინამიკა.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease