დისტრიბუტორები და ობიექტები

Parent Previous Next


[დისტრიბუცია] >> [საცნობარო] >> [დისტრიბუტორები და ობიექტები]
დისტრიბუტორებზე სავაჭრო წერტილების მისამაგრებლად აუცილებელია
დისტრიბუტორების ჩამონათვალიდან სასურველი დისტრიბუტორის მონიშვნით და ეკრანის მარჯვენა ნაწილიდან კონტექსტური მენიუს გამოძახებით შეძლებთ განახორციელოთ შემდეგი მოქმედებები მონიშნულ დისტრიბუტორსა და სავაჭრო წერტილებს შორის:


ველი

აღწერა

დამატება

ახალი სავაჭრო წერტილის რეგისტრაცია

რედაქტირება

მონიშნული სავაჭრო წერტილის რედაქტირება

წაშლა

მონიშნული სავაჭრო წერტილის წაშლა

განახლება

მონაცემების განახლება

არსებული ობიექტის მიმაგრება

უკვე რეგისტრირებული სავაჭრო წერტილის მიმაგრება დისტრიბუტორზე 

მიმაგრებული ობიექტის გაუქმება

მონიშნული სავაჭრო წერტილის ამოშლა დისტრიბუტორის ვიზიტების განრიგიდან

ვიზიტების განრიგი

მითითებულ სავაჭრო წერტილზე ვიზიტების განრიგის დაწესება ( შესაძლებელია დაწესდეს ყოველკვირეული, ყოვეთვიური ან თავისუფალი ვიზიტების განრიგი)ველი

აღწერა

თარიღი

თარიღი, რომლის მიხედვითაც გსურთ დაგეგმილი ვიზიტების ნახვა

ვიზიტის განრიგის მიხედვით

მონიშვნის შემთხვევაში გამოჩნდება მხოლოდ მითითებული თარიღის ვიზიტების განრიგის შესაბამისი სავაჭრო წერტილებიCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books