სავაჭრო წერტილები

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [სავაჭრო წერტილები]
სავაჭრო წერტილის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

ID

სავაჭრო წერტილის უნიკალური იდენტიფიკატორი  (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

კოდი

სავაჭრო წერტილის კოდი

ორგანიზაცია

ორგანიზაცია, რომელსაც მიეკუთვნება სავაჭრო წერტილი

სავ. წერტ. დასახელება

სავაჭრო წერტილის დასახელება

მისამართი

სავაჭრო წერტილის ფაქტიური მისამართი

მიწოდების ბორტი

პროდუქციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი ბორტი 

განფასება

ეთითება სასურველი განფასება, რომლის მიხედვითაც გატარდება საფასო პოლიტიკა

კატეგორია

სავაჭრო წერტილის კატეგორია

ტიპი

სავაჭრო წერტილის ტიპი

საწყისი ნაშთი

საწყისი ნაშთი (ფინანსური)

საკრედიტო ლიმიტი

სავაჭრო წერტილის საკრედიტო ლიმიტი (რეალიზაციის დოკუმენტის დამოწმებისას, თუ უკვე არსებული დავალიანება და დოკუმენტით დარიცხული ვალდებულება აღემატება გაწერილ საკრედიტო ლიმიტს, სისტემა გამოიტანს შესაბამის შეტყობინებას და დოკუმენტს არ დაამოწმებს. დისტრიბუციის შემთხვევაში კი დოკუმენტი საერთოდ არ შეიქმნება, არც რეალიზაციის და არც შეკვეთის. ასევე, პოკეტებში, სავაჭრო წერტილების ნუსხაში თუ დავალიანება უკვე აჭარბებს გაწერილ ლიმიტს მაშინ გააწითლებს ჩანაწერს.)

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანდეს სავაჭრო აგენტთან

განსაზღვრავს უჩანდეს თუ არა სავაჭრო აგენტს მობილურ აპლიკაციაში

ჩანართი - კონტაქტები


ველი

აღწერა

ტელეფონი

სავაჭრო წერტილის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

ელ. ფოსტა

სავაჭრო წერტილის  ელ. ფოსტა

ფაქსი

სავაჭრო წერტილის  ფაქსის ნომერი

ვებ-გვერდი

სავაჭრო წერტილის ვებ-გვერდი

ჩანართი - დამატებითი ინფორმაცია


მიუთითეთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაციადააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით სავაჭრო წერტილის რეგისტრაცია დასრულებულია.
დაკავშირებული თემებიCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation