საქონლის რეალიზაცია (POS)

Parent Previous Next


[POS] >> [POS] >> [საქონლის რეალიზაცია]
საქონლის POS რეალიზაცია


აუცილებელი პირობები:


ველი

აღწერა

პროდუქტი

პროდუქტის ძიება შტრიხ-კოდით

ფუნქციები

ფუნქციები (დეტალურად იხილეთ აქ)

პროდუქტის არჩევა

პროდუქტის არჩევა

რეალიზაცია

რეალიზაციის დადასტურება

გადავადება

რეალიზაციის გადავადება (სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მიზეზის მითითება)

ბარათი

ფასდაკლების ან დაგროვების ბარათი

ბეჭდვა

ბეჭდვა

ფუნქციები
Z ანგარიში

სალარო აპარატიდან Z ანგარიშის ამოღება (სურვილის შემთხვევაში  შესაძლებელია Z ანგარიშზე დაფიქსირებული მონაცემების შენახვა პროგრამაში)

დღგ-ის გარეშე

საქონლის რეალიზაცია დღგ-ის გარეშე

საქონლის განახლება

საქონლის განახლება

POS პარამეტრები


ბარათის გატარება

ფასდაკლების ან დაგროვების ბარათის გატარება

გადავადება

რეალიზაციის გადავადება (სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მიზეზის მითითება)

პროგრამის დახურვა

პროგრამის დახურვა

კლიენტი

ორგანიზაცია, ვისზეც ხდება რეალიზაციის გაფორმება

სერვისები

დამატებითი  სერვისის ღირებულების გათვალისწინება

დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator