მონაცემთა ექსპორტი

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [ინტეგრაცია] >> [მონაცემთა ექსპორტი]
მონაცემთა ექსპორტი საშუალებას გაძლევთ სასურველი მონაცემები დააექსპორტოთ XLSX ფორმატით, შემდგომში მისი სხვა სისტემაში ინტეგრაციის მიზნით.


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემთა ექსპორტი

დანიშნულება

დანიშნულება, რისთვისაც ხორციელდება მონაცემთა ექსპორტინიშნავთ  მონაცემებს, რომელთა ექსპორტიც გსურთ და აკლიკებთ ექსპორტის ღილაკს.  შემდეგაც უთითებთ მისამართს, სადაც გსურთ ექსპორტებული მონაცემების შენახვა.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Word Document into a Professional eBook with HelpNDoc