სისტემის მომხმარებლები

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [მომხმარებლები და უფლებები] >> [სისტემის მომხმარებლები]
მომხმარებლის რეგისტრაცია


მომხმარებლის  დასარეგისტრირებლად დააკლიკეთ დამატების ღილაკს. 


ველი

აღწერა

ID

მომხმარებლის უნიკალური იდენტიფიკატორი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად 

ადამიანი

ადამიანი, ვისი მომხმარებელიც უნდა დარეგისტრირდეს (ველის გასწვრივ, სამ წერტილზე დაკლიკებით შეგიძლიათ აირჩიოთ ადამიანი, ვის მომხმარებელსაც არეგისტრირებთ)

LoginName

სახელი ავტორიზაციისთვის (ივსება ავტომატურად მომხმარებლის სახელის და გვარის შევსების შემდეგ)

მობილური

მომხმარებლის მობილური ტელეფონის ნომერი

ელ.ფოსტა

მომხმარებლის ელ. ფოსტა (ივსება სურვილის შემთხვევაში)

მენიუ

ირჩევთ მომხმარებლის შესაბამის მენიუს

IMEI

მობილური ტელეფონის IMEI კოდი

პროფილი

აირჩიეთ მობილური აპლიკაციის პროფილი, რომელიც უნდა უჩანდეს მომხმარებელს მობილური ტელეფონის აპლიკაციაში

წინა პერიოდის შეზღუდვა

დოკუმენტების დათვალიერების და დოკუმენტების დამოწმება/გაუქმების მონიშვნით შეგიძლიათ მომხმარებელს შეუზღუდოთ აღნიშნულ ფუნქციებთან წვდომა წინა პერიოდის დოკუმენტებზე

ელ. დეკლარირების სარეგისტრაციო

RS.GE-ზე რეგისტრირებული მომხმარებლის სარეგისტრაციო სახელი (თუ უნდა ისარგებლოს სისტემის პარამეტრებში გაწერილი ელ.დეკლარირების მონაცემებით, მონიშნეთ პარამეტრი "მონაცემებით ისარგებლოს სისტემის პარამეტრებიდან" და ავტომატურად  გაეწერება მონაცემები)

ჯგუფები

ნიშნავთ ჯგუფს იმის მიხედვით თუ რა ტიპის მომხმარებელს არეგისტრირებთ

საწყობები

მომხმარებელს უნიშნავთ მხოლოდ იმ საწყობებს რომლებზეც უნდა ქონდეს წვდომა. ახალი საწყობის რეგისტრაციის შემთხვევაში აუცილებელია კონკრეტულ მომხმარებლებსს ჩაურთოთ უფლებები ამ საწყობზე, რის შემდეგაც აუცილებელია განაახლოს საცნობარო ინფორმაცია

აკრძალული ანგარიშები

საჭიროების შემთხვევაში უთითებთ იმ ანგარიშებს, რომლებზეც  არ უნდა ჰქონდეს წვდომა კონკრეტულ მომხმარებელს

ნებადართული ანგარიშები

საჭიროების შემთხვევაში უთითებთ მხოლოდ იმ ანგარიშებს, რომლებზეც უნდა ჰქონდეს წვდომა კონკრეტულ მომხმარებელსდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით მომხმარებლის რეგისტრაცია დასრულებულია.
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Keep Your Sensitive PDFs Safe with These Easy Security Measures