თანხობრივი ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში

Parent Previous Next


[დისტრიბუცია] >> [ანგარიშები] >> [თანხობრივი ბრუნვა სავაჭრო წერტილებში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია სავაჭრო წერტილებში თანხობრივი ბრუნვების შესახებ. თუ ერთი და იგივე სავაჭრო წერტილი რამოდენიმე დისტრიბუტორზეა მიბმული, სისტემა გამოიტანს შეტყობინებას ნაშთების გაზრდის შესახებ და დუბლირებულ ველებს გააწითლებს.

ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

გამომიჩინე ნულოვანი პოზიციებიც

ნულოვანი პოზიციების გამოჩენა

სავაჭრო წერტილის დეტალური ინფორმაცია

დეტალური ინფორმაციის გამოჩენა სავაჭრო წერტილის შესახებ


s


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Achieve Professional Documentation Results with a Help Authoring Tool