საქონლის ბრუნვა საწყობებში

Parent Previous Next[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონლის ბრუნვა საწყობებში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა საწყობ(ებ)ში არსებული საქონლის ბრუნვისა და დარჩენილი ნაშთების შესახებ. ასევე შესაძლებელია საწყობ(ებ)ის შიდა ბრუნვის ნახვა.


ჩანართები:
სრული


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

საწყობი

საწყობი, რომელზეც გსურთ მონაცემთა ნახვა (შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე საწყობი ერთდროულად)

შიდა ბრუნვები


ველი

აღწერა

პერიოდი

პერიოდი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

საწყობი

საწყობი, რომელზეც გსურთ მონაცემთა ნახვა (შესაძლებელია მიუთითოთ რამდენიმე საწყობი ერთდროულად)
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites