საწყობები

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [საწყობები]
საწყობის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

ID

საწყობის უნიკალური იდენტიფიკატორი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად)

ტიპი

საწყობის ტიპი 

ანგარიში

საწყობის ფინანსური ანგარიში

მენეჯერი

საწყობზე პასუხისმგებელი პირი

დასახელება

საწყობის დასახელება

მისამართი

საწყობის მისამართი

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ საფასო პოლიტიკის გატარება

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანართი - ბორტი


შენიშვნა: აღნიშნული ჩანართი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საწყობის ტიპში არჩეულია ბორტი


ველი

აღწერა

IMEI

მობილური მოწყობილობის IMEI კოდი, რომლითაც ხდება სისტემის მომხმარებლის იდენტიფიცირება

პროფილი

მობილური აპლიკაციის პროფილი

მძღოლი

მძღოლი, რომელიც ემსახურება ბორტს

ავტომობილის N

ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი

შეკვეთების საწყობი

შეკვეთების საწყობი

დაბრუნების საწყობი

დაბრუნების საწყობი

სარეალიზაციო ფასის რედაქტირების უფლება

განსაზღვრავს ფასების რედაქტირების უფლებას მობილურ მოწყობილობაზე

ნაშთების შემოწმება შეკვეთის დროს

განსაზღვრავს ნაშთების შემოწმებას, ბორტიდან შეკვეთის დროს

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვისდააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საწყობის რეგისტრაცია დასრულებულია. 


შენივნა: მომხმარებელმა, რომელსაც უფლებები ჩაერთვება საწყობზე  უნდა გამორთოს და თავიდან ჩართოს პროგრამა.
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Streamline Your Documentation Process with HelpNDoc's Project Analyzer